Formulari d'alta

Omple aquest formulari amb les teves dades i recull la targeta a les taquilles del teu cinema
Dia Mes Any
En compliment del Reglament (UE)2016/679 de protecció de dades personals, li informem del tractament de les seves dades personals del que és responsable i destinatari ESPECTACULOS PADRO Y CABOT, S.L. (d'ara endavant, CINES BAGES) amb la finalitat de gestionar la seva compra, així com per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis per qualsevol via, inclosa l'electrònica. Les seves dades es tracten sobre la base del seu consentiment. El termini de conservació és el previst durant la prestació de servei i mentre no retiri el seu consentiment. No es preveu la transferència de les seves dades, salvo amb finalitats d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov). Li informem dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la revocació del consentiment prestat si escau, contactant amb nosaltres en AVINGUDA PAISOS CATALANS Núm. 159 -161, MANRESA 08242 o per email a info@cinesbagescentre.es. . També té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades. Per a més informació en www.cinesbagescentre.com